Planteavl med fokus på frøavl og specialafgrøder

Vi driver et planteavlsbrug med en del frøavl inden for især spinat og græs. Vi dyrker derudover fremavlskorn samt frø til blomster og kinakål.

I vintermånederne går en del af vores tid med juletræsproduktion og energipil.

Udover egen avl arbejder vi som maskinstation.

Vi kan tilbyde:
  • Såning med gødningsplacering
  • Såning af udlæg i en arbejdsgang
  • Sprøjtning med luftassisteret sprøjte
  • Mejetærskning med 31 fods skærebord
  • Halmpresning

 

Kontakt os for mere information